Osynliga solcellerna som funkar både ute och inne

Deras minimalistiska solceller ska försörja digitaliseringsexplosionen med energi. Uppsalaföretaget Peafowl Solar Power utvecklar transparenta, utskrivningsbara solceller.

Peafowl Solar Power uppger sig vara först i världen med att ha utvecklat transparenta, utskrivningsbara solceller. Bolaget är en avknoppning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet och har bara tre år på nacken.

Menu